Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Naujienos

2021 04 20

Nauja darbo grupė tobulina mokytojų darbo užmokestį

Balandžio 15 d. į pirmą posėdį susirinko ministrės Jurgitos Šiugždinienės įsakymu patvirtinta darbo grupė, kuri tobulins pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

2020 04 22

Mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei sąrašo nebus privaloma skelbti viešai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, gavusi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išaiškinimą, nustatė, kad mokytojo veiklų mokyklos bendruomenei sąrašą ir sutartus rezultatus nebus būtina skelbti viešai.

2020 03 23

Ministras A. Monkevičius patvirtino etatinio korekcijas, jos įsigalios nuo rugsėjo

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino etatinio mokytojų darbo užmokesčio pakeitimus, kurie bus įgyvendinami nuo šių metų rugsėjo. Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo, Veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo pakeitimai turėtų padėti sklandžiau organizuoti etatinį apmokėjimą ir išvengti šiuo metu praktikoje pasitaikančių nesklandumų. Dėl jų buvo sutarta anksčiau dirbusioje darbo grupėje etatiniam mokytojų apmokėjimui tobulinti.

2020 01 30

Darbo grupė etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti pasiūlė pakeitimus, kurie bus įgyvendinami nuo rugsėjo

Sausio 30 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje dirbusi darbo grupė etatiniam mokytojų apmokėjimui tobulinti sutarė dėl etatinio apmokėjimo pakeitimų, kurie būtų įgyvendinami nuo šių metų rugsėjo.
Sutarta, kad šį rudenį įsigaliosiantys pakeitimai turėtų padėti sklandžiau organizuoti etatinį apmokėjimą ir išvengti šiuo metu praktikoje pasitaikančių nesklandumų. Mokytojo pareigybėje nustatant valandas ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių pasiekimams vertinti ir vadovauti klasei, siūloma atsisakyti išimčių, pagal kurias buvo galima nukrypti nuo nustatyto valandų skaičiaus. Sutarta nustatyti papildomus reikalavimus mokyklų darbo apmokėjimo sistemoms, kad valandų skyrimas profesiniam tobulėjimui ir veikloms bendruomenei mokyklose būtų skaidresnis ir aiškesnis. Mokyklos bendruomenei sutarus dėl konkretaus veiklų sąrašo ir valandų paskirstymo principų, bus išvengta subjektyvumo ir nepagrįstų sprendimų. Prieita prie nuomonės, kad įgyvendinant etatinį apmokėjimą svarbu ne skaičiuoti minutes, bet pasiekti rezultatų, dėl kurių sutariama iš anksto.

2020 01 17

Darbo grupė etatiniam apmokėjimui tobulinti apsvarstė mokytojų darbo krūvio sandarą

Į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją susirinkusi darbo grupė etatiniam mokytojų apmokėjimui tobulinti šiandien aptarė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pernai pateiktas išvadas dėl etatinio modelio: dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo; dėl valandų skyrimo veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, pasiekimams vertinti ir vadovauti klasei; taip pat dėl valandų skyrimo veikloms mokyklos bendruomenei.

2020 01 10

Darbo grupė mokytojų etatiniam darbo apmokėjimui tobulinti aptarė gautus siūlymus

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje į antrą posėdį buvo susirinkusi darbo grupė etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti. Per posėdį išgryninti pagrindiniai klausimai, ką darbo grupė svarstys toliau – tai darbo krūvio sandara, veiklos mokyklos bendruomenei, darbo grafikas, darbo laiko normos, kvalifikacijos tobulinimo organizavimas.

2019 12 12

Į pirmą posėdį buvo susirinkusi darbo grupė etatiniam mokytojų darbo užmokesčiui tobulinti

Į pirmą posėdį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje susirinkusi darbo grupė etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti susitarė dėl grupės darbo principų, veiklos reglamento, posėdžių intensyvumo. Apsitarta, kad per kitą posėdį darbo grupė nagrinės visų darbo grupės narių pateiktus siūlymus, ką tobulinti, ir, remiantis šiais duomenimis, būtų svarstoma tolimesnė grupės darbo struktūra.

2019 11 27

Sudaryta nauja darbo grupė, toliau tobulinsianti etatinio užmokesčio modelį

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sudarė naują darbo grupę etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti. Ši darbo grupė iki vasario 1 d. parengs siūlymus, kaip toliau tobulinti etatinio darbo užmokesčio modelį, ištaisyti pastebėtus trūkumus ar praktikoje nepasiteisinusius dalykus.

2019 11 14

Skelbiama informacija apie ugdymo lėšų paskirstymą 2019 metams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje paskelbta aktuali informacija apie lėšų paskirstymą šiais metais.

2019 10 15

Ministras A. Monkevičius susitikime su mokyklų vadovais aptarė etatinio įgyvendinimą mokyklose

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius susitiko su mokyklų vadovų asociacijų nariais aptarti etatinio modelio diegimą mokyklose, išgirsti pasiūlymų dėl galimo modelio tobulinimo. Ministras pabrėžė, kad ministerija susitiks su visų suinteresuotų šalių atstovais, aptars gautus pasiūlymus ir priims sprendimus.
Kas savaitę vyksta ministerijos atstovų derybiniai susitikimai su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga, jų metu kalbamasi ir dėl etatinio, bendraujama ir su kitomis profesinėmis sąjungomis, ministras lankosi mokyklose ir domisi, kaip sekasi mokykloms diegti mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelį.

2019 09 27

Tobulinant etatinio apmokėjimo sistemą būtinas pasitikėjimas

Jolanta Bartkūnienė, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktorė

Tobulinant etatinio apmokėjimo sistemą būtina pasitikėti vieni kitais. Taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kad kiekviena mokykla – vis kitokia, ir išsaugoti kiekvienos bendruomenės pasirinkimo galimybę. Būtų liūdna, jei tokiame nuolat kintančiame ir atsakingame darbe vadovautumėmės tik „nurodymais iš aukščiau“ ir neliktų vietos kūrybiškumui.
Nors visuomenėje kartais bandoma formuoti neigiamą nuomonę apie mokyklos vadovą arba mokytoją, tačiau drąsiai galiu teigti, kad švietimo sistemoje dirba profesionalūs vadovai ir nuostabūs mokytojai, kurie išmano savo darbą ir geba puikiai susitarti.

2019 09 20

Vadovai jau ima suprasti: viso mokytojo darbo neįmanoma aprašyti itin smulkmeniškai

Jolanta Martyncevienė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė, etatinio modelio konsultantė

Daugelis mokyklų vadovų jau pradeda suprasti, kad neįmanoma aprašyti visko detaliai, neįmanoma kiekvieną mokytojo darbo valandą, dieną aprašyti, sudėlioti itin smulkmeniškai, nes tai tampa per didele ir nereikalinga našta.

2019 09 13

Šis etatinio modelis mokytojams daug patogesnis

Rasa Dagienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorė, etatinio modelio konsultantė

Reikia žiūrėti labai ūkiškai, praktiškai į kiekvieno mokytojo valandas, neišlaidauti ir sugebėti palepinti mokytoją, kur galima palepinti... Kai manęs mokyklų vadovai klausia, kaip paskirstyti „antrą kišenę“, kaip susitarti, sakau, iš pradžių reikia sulygti, kad bus sumokama už kiekvieno mokytojo „spalvą“, už tai, kuo kiekvieno darbas unikalus, charakteringas. Nerekomenduoju smulkmeniško paskirstymo: dabar dvi valandos už tą, o dvi – už tą.

2019 09 10

Šiemet dėl etatinio – daug aiškiau ir paprasčiau

Virginija Vitunskaitė, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė

Manau, kad didžiausias etatinio apmokėjimo pliusas – kad mokytojams kilo atlyginimai ir dar kils, kad daug dėmesio skiriama pradedančiam mokytojui ir tiksliai apibrėžta mokytojų darbo krūvio sandara.

2019 09 04

Susitarimui pasiekti – svarbiausia tartis

Valentinas Gendvilis, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorius

Planuojant mokytojų etatus, svarbiausia tinkamai tam pasirengti: supažindinti mokytojus su teisės aktais, reglamentuojančiais darbo apmokėjimą; susitarti, kaip paskirstomos valandos; supažindinti mokytojus su galimais klasių komplektavimo modeliais ir kaip tai keičia etatų finansavimą.

2019 08 30

Susitarimo dėl etatinio apmokėjimo žingsniai

Jolita Andrijauskienė, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktorė, etatinio konsultantė

Mūsų mokykloje šiemet susitarti dėl etatinio apmokėjimo įgyvendinimo sudėtinga nebuvo, jau turėjome pernai metų patirtį.

Lygiai taip pat kaip ir pernai pasiteisino praktika pradėti nuo susitikimų su atskiromis metodinėmis grupėmis – mažesnėse grupelėse lengviau vyksta pokalbis, galima aptarti visus iškilusius klausimus.

2019 08 29

Mokyklose, kuriose kalbamasi nuoširdžiai ir atvirai, iškyla mažiau problemų

Loreta Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė, etatinio modelio konsultantė

Iš mokytojų išgirstu, kad šiais metais jiems yra geresnis variantas ir jie labiau patenkinti dėl to, kad padidėjo pamokų pasiruošimui, darbų taisymui skirti procentai, ir tie procentai aiškiau aprašyti, teisingesni.

2019 08 27

Etatinis darbo užmokestis – daugiau stabilumo ir saugumo…

Remigijus Masteika, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius

Reikia suprasti, kad etatinio darbo užmokesčio diegimas negali išspręsti demografinių ar nesutvarkyto mokyklų tinklo problemų. Jei mokykloje mažėja mokinių ir klasių komplektų skaičius, nei etatinio darbo užmokesčio modelis, nei finansavimo modelio keitimas problemų neišspręs. Siekiant racionalaus lėšų naudojimo, reikalingi ir racionalūs sprendimai visais lygmenimis.

2019 08 23

Susitarimai bendruomenėje yra svarbiausia

Sonata Drazdavičienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė

Mokytojus, mokyklų vadovus kviečiame aktyviai naudotis etatinio konsultantų pagalba – jie visą vasarą dirba jums, kad nebeliktų neatsakytų klausimų ir nerimo prieš naujus mokslo metus. Konsultantų grafikus ir kontaktus rasite šiame puslapyje https://www.etatinis.lt/konsultaciju-grafikas/.
Vienos iš jų, Sonatos Drazdavičienės, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės, pasiteiravome, kas šiuo metu svarbiausia švietimo bendruomenei.

2019 08 22

Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas: kas keičiasi nuo rugsėjo 1 d.?

Nuo rugsėjo 1 d. visų bendrojo, profesinio, neformaliojo ugdymo mokytojų darbo krūvis ir užmokestis bus skaičiuojamas pagal patobulintą etatinio darbo užmokesčio modelį, papildomai mokytojų atlyginimams skiriama 14 mln. Eur keturiems šių metų mėnesiams, atitinkamai didesnės lėšos bus numatytos ir nuo 2020 m. sausio 1 d.

2019 04 09

Kas naujo nuo 2019 metų rugsėjo?

Kokia patobulinta etato struktūra? Kas sudaro valandas, skirtas veiklai mokyklos bendruomenėje? Koks naujas darbo grafikas? Kviečiame trumpai susipažinti su pagrindinėmis nuostatomis.

2019 03 21

Naujas dokumentas patvirtino mokytojų darbo laiko grafiko sudarymo nuostatas

Kovo pradžioje švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pasirašė teisės aktus, įteisinančius etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelio tobulinimus. Jei įgyvendindamos šiuos dokumentus ugdymo įstaigos pastebės spragų, jie bus tobulinami toliau. Priimtas ir naujas teisės aktas – mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrosios nuostatos, jis pradės galioti nuo naujųjų mokslo metų. Iki šio termino mokyklos sudarydamos mokytojų darbo grafikus vadovaujasi Darbo kodekso nuostatomis. Apie naująjį dokumentą ir pedagogų darbo laiko grafiko sudarymą pakalbinome Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės skyriaus patarėją Jurgitą ŠERPATAUSKIENĘ.

2019 03 21

Etatinis: apibrėžtos privalomos ir neprivalomos veiklos mokyklos bendruomenei

Papildomai numatytos ir galimos, bet mokytojui neprivalomoms veiklos, kurios galėtų sudaryti iki 400 metinių valandų ir būti įtrauktos į darbo krūvį: dalyvavimas darbo grupėse, mokyklos savivaldoje, metodinė veikla, mokyklos ugdymo programų rengimas, patirties sklaida (mentorystė, kolegų konsultavimas, atviros pamokos, kvalifikacijos tobulinimo programų, seminarų rengimas ir kt.), vertinimas ir ekspertavimas (egzaminų, mokytojų veiklos, ugdymo proceso ir kt.), edukacinių veiklų organizavimas, profesinis tobulėjimas. Tačiau ir toks išsamus veiklų išvardijimas ar su jomis susijęs darbo laiko skaičiavimas mokytojams vis dar kelia klausimų. Į juos paprašėme atsakyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėją Vilmą BAČKIŪTĘ.

2019 03 14

Kas keisis nuo rugsėjo 1 d.? Interviu su ŠMSM Ekonomikos departamento direktore E. Radėniene apie etatinio pakeitimus

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, atsižvelgdamas į mokytojų siūlymus dėl etatinio užmokesčio modelio ir įvertindamas mokyklų praktinę patirtį, priėmė etatinio modelio veikimo pakeitimus, kurie įsigalios nuo artėjančių mokslo metų. Vienas esminių pakeitimų – nauja etato sandara, susidedanti ne iš trijų, o iš dviejų veiklos rūšių. Apie šį ir kitus įgyvendinamus etatinio modelio tobulinimus „Švietimo naujienoms“ papasakojo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento direktorė Eglė RADĖNIENĖ.

2019 03 01

Ministras A. Monkevičius pasirašė etatinį tobulinančius teisės aktus, tačiau nededa taško koreguojant modelį

Kovo 1 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pasirašė teisės aktus, įteisinančius etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelio tobulinimus, kurie įsigalios nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

2019 01 14

Informacija mokyklų vadovams apie darbo užmokesčio skaičiavimą

Dėl gyventojų pajamų mokesčių reformos nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi pareiginės algos bazinis dydis ir socialinio draudimo įmokų skaičiavimo principas.

2018 metais ŠMSM parengtoje skaičiuoklėje mokyklų vadovams skaičiavimai buvo atliekami taikant 132,5 Eur pareiginės algos bazinį dydį ir 30,4 proc. „Sodros“ įmokos dydį. Tie patys dydžiai buvo taikomi ir suskaičiuojant mokymosi lėšas Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS).

2019 01 14

Informacija mokytojams apie darbo užmokesčio skaičiavimą

Tam, kad sužinotumėte atlyginimą „į rankas“, geriausia būtų kreiptis į mokyklos buhalteriją. Pasitikrinti skaičiavimus taip pat galima naudojantis skaičiuokle, kuri pateikta Finansų ministerijos interneto puslapyje.

2019 01 03

Pokyčiai dėl etatinio – nuo naujų mokslo metų

Mokytojų atlyginimų skaičiavimo sistema nuo 2019 m. sausio 1 d. dėl etatinio nesikeičia.

2018 12 18

Darbo grupė sutarė dėl mokytojo krūvio sandaros

Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame darbo grupės posėdyje aptarta etatinio mokytojų darbo krūvio sandara, sutarta dėl jos sudarymo principų. Siūloma, kad etatas susidėtų iš dviejų kategorijų darbo valandų: pamokų ir su jomis susijusių veiklų (pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų vertinimas) bei veiklų mokyklų bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti. Anksčiau buvo nustatytos trys etatą sudarančios veiklų rūšys.