Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Konsultuojame:

Naujienos

2019 04 09

Kas naujo nuo 2019 metų rugsėjo?

Kokia patobulinta etato struktūra? Kas sudaro valandas, skirtas veiklai mokyklos bendruomenėje? Koks naujas darbo grafikas? Kviečiame trumpai susipažinti su pagrindinėmis nuostatomis.

2019 03 21

Naujas dokumentas patvirtino mokytojų darbo laiko grafiko sudarymo nuostatas

Kovo pradžioje švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pasirašė teisės aktus, įteisinančius etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelio tobulinimus. Jei įgyvendindamos šiuos dokumentus ugdymo įstaigos pastebės spragų, jie bus tobulinami toliau. Priimtas ir naujas teisės aktas – mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrosios nuostatos, jis pradės galioti nuo naujųjų mokslo metų. Iki šio termino mokyklos sudarydamos mokytojų darbo grafikus vadovaujasi Darbo kodekso nuostatomis. Apie naująjį dokumentą ir pedagogų darbo laiko grafiko sudarymą pakalbinome Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės skyriaus patarėją Jurgitą ŠERPATAUSKIENĘ.

2019 03 21

Etatinis: apibrėžtos privalomos ir neprivalomos veiklos mokyklos bendruomenei

Papildomai numatytos ir galimos, bet mokytojui neprivalomoms veiklos, kurios galėtų sudaryti iki 400 metinių valandų ir būti įtrauktos į darbo krūvį: dalyvavimas darbo grupėse, mokyklos savivaldoje, metodinė veikla, mokyklos ugdymo programų rengimas, patirties sklaida (mentorystė, kolegų konsultavimas, atviros pamokos, kvalifikacijos tobulinimo programų, seminarų rengimas ir kt.), vertinimas ir ekspertavimas (egzaminų, mokytojų veiklos, ugdymo proceso ir kt.), edukacinių veiklų organizavimas, profesinis tobulėjimas. Tačiau ir toks išsamus veiklų išvardijimas ar su jomis susijęs darbo laiko skaičiavimas mokytojams vis dar kelia klausimų. Į juos paprašėme atsakyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėją Vilmą BAČKIŪTĘ.

2019 03 14

Kas keisis nuo rugsėjo 1 d.? Interviu su ŠMSM Ekonomikos departamento direktore E. Radėniene apie etatinio pakeitimus

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, atsižvelgdamas į mokytojų siūlymus dėl etatinio užmokesčio modelio ir įvertindamas mokyklų praktinę patirtį, priėmė etatinio modelio veikimo pakeitimus, kurie įsigalios nuo artėjančių mokslo metų. Vienas esminių pakeitimų – nauja etato sandara, susidedanti ne iš trijų, o iš dviejų veiklos rūšių. Apie šį ir kitus įgyvendinamus etatinio modelio tobulinimus „Švietimo naujienoms“ papasakojo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento direktorė Eglė RADĖNIENĖ.

2019 03 01

Ministras A. Monkevičius pasirašė etatinį tobulinančius teisės aktus, tačiau nededa taško koreguojant modelį

Kovo 1 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pasirašė teisės aktus, įteisinančius etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelio tobulinimus, kurie įsigalios nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

2019 01 14

Informacija mokyklų vadovams apie darbo užmokesčio skaičiavimą

Dėl gyventojų pajamų mokesčių reformos nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi pareiginės algos bazinis dydis ir socialinio draudimo įmokų skaičiavimo principas.

2018 metais ŠMSM parengtoje skaičiuoklėje mokyklų vadovams skaičiavimai buvo atliekami taikant 132,5 Eur pareiginės algos bazinį dydį ir 30,4 proc. „Sodros“ įmokos dydį. Tie patys dydžiai buvo taikomi ir suskaičiuojant mokymosi lėšas Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS).

2019 01 14

Informacija mokytojams apie darbo užmokesčio skaičiavimą

Tam, kad sužinotumėte atlyginimą „į rankas“, geriausia būtų kreiptis į mokyklos buhalteriją. Pasitikrinti skaičiavimus taip pat galima naudojantis skaičiuokle, kuri pateikta Finansų ministerijos interneto puslapyje.

2019 01 03

Pokyčiai dėl etatinio – nuo naujų mokslo metų

Mokytojų atlyginimų skaičiavimo sistema nuo 2019 m. sausio 1 d. dėl etatinio nesikeičia.

2018 12 18

Darbo grupė sutarė dėl mokytojo krūvio sandaros

Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame darbo grupės posėdyje aptarta etatinio mokytojų darbo krūvio sandara, sutarta dėl jos sudarymo principų. Siūloma, kad etatas susidėtų iš dviejų kategorijų darbo valandų: pamokų ir su jomis susijusių veiklų (pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų vertinimas) bei veiklų mokyklų bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti. Anksčiau buvo nustatytos trys etatą sudarančios veiklų rūšys.