Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Darbo grupė etatiniam apmokėjimui tobulinti apsvarstė mokytojų darbo krūvio sandarą

2020 01 17

Į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją susirinkusi darbo grupė etatiniam mokytojų apmokėjimui tobulinti šiandien aptarė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pernai pateiktas išvadas dėl etatinio modelio: dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo dėl veiklos sudėtingumo; dėl valandų skyrimo veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, pasiekimams vertinti ir vadovauti klasei; taip pat dėl valandų skyrimo veikloms mokyklos bendruomenei.

Darbo grupės nariai svarstė, ar būtų tikslingiau detalizuoti koeficientų didinimo procentus, nustatyti siauresnius jų intervalus pagal kiekvieną kriterijų, kad kiekvienoje mokykloje jie nebūtų suprantami savaip, ar geriau leisti spręsti pačioms mokyklų bendruomenėms – nenustatinėti konkrečių didinimo procentų pagal kiekvieną kriterijų, bet detaliau apibrėžti principus, kurių laikantis diferencijuojamas didinimas nustatytose ribose (ne vien pagal veiklos sudėtingumą).

Nuomonės išsiskyrė, tačiau prieita prie išvados, kad detalizuoti kiekvienai mokyklai būtų itin sudėtinga. Mokyklos labai įvairios ir bendri kriterijai visoms netiktų.

Buvo pabrėžiama darbo apmokėjimo sistemos kiekvienoje švietimo įstaigoje svarba.

Darbo grupė taip pat apsvarstė galimybę mokykloje viešinti mokytojų papildomų veiklų sąrašus.

Kitas darbo grupės posėdis numatytas 23 dieną 10 val. Darbo grupė planuoja dirbti visą dieną.

 

 

 

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1233

El. paštas info@smm.lt