Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Darbo grupė etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti pasiūlė pakeitimus, kurie bus įgyvendinami nuo rugsėjo

2020 01 30

Sausio 30 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje dirbusi darbo grupė etatiniam mokytojų apmokėjimui tobulinti sutarė dėl etatinio apmokėjimo pakeitimų, kurie būtų įgyvendinami nuo šių metų rugsėjo.

„Šiandien nuosekliai buvo svarstyti siūlymai ir komentarai dėl Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo, Veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo. Norėtume suteikti mokykloms daugiau savarankiškumo, labiau pasitikėti mokyklų bendruomenėmis. Pagrindinis akcentas – darbo apmokėjimo sistemų mokyklose tobulinimas ir stiprinimas. Sutarta, kad pačiose mokyklose turėtų būti susitariama dėl veiklų bendruomenei sąrašų ir valandų paskirstymo principų“, – sako darbo grupės vadovė viceministrė Jolanta Urbanovič.

Sutarta, kad šį rudenį įsigaliosiantys pakeitimai turėtų padėti sklandžiau organizuoti etatinį apmokėjimą ir išvengti šiuo metu praktikoje pasitaikančių nesklandumų. Mokytojo pareigybėje nustatant valandas ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių pasiekimams vertinti ir vadovauti klasei, siūloma atsisakyti išimčių, pagal kurias buvo galima nukrypti nuo nustatyto valandų skaičiaus. Sutarta nustatyti papildomus reikalavimus mokyklų darbo apmokėjimo sistemoms, kad valandų skyrimas profesiniam tobulėjimui ir veikloms bendruomenei mokyklose būtų skaidresnis ir aiškesnis. Mokyklos bendruomenei sutarus dėl konkretaus veiklų sąrašo ir valandų paskirstymo principų, bus išvengta subjektyvumo ir nepagrįstų sprendimų. Prieita prie nuomonės, kad įgyvendinant etatinį apmokėjimą svarbu ne skaičiuoti minutes, bet pasiekti rezultatų, dėl kurių sutariama iš anksto.

Vadovaudamasi darbo grupės siūlymais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengs Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo, Veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo pakeitimus ir pateiks ministrui tvirtinti.

Ši švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta darbo grupė etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti siūlymus turėjo parengti iki vasario 1 d. Po šiandienos posėdžio susitarta, kad būtų prasminga toliau pratęsti darbo grupės veiklą ir aptarti tolimesnes etatinio modelio keitimo perspektyvas. Dalis pasiūlymų atidėta tolesnei diskusijai, nes, norint juos įgyvendinti, reikia iš esmės keisti etatinio apmokėjimo modelį ar numatyti papildomą finansavimą, – tam būtina tinkamai pasirengti. Pakeitimai, iš esmės keičiantys dabartinį modelį, galėtų būti įgyvendinami ne anksčiau kaip nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Preliminariai numatoma, kad darbo grupė vėl galėtų susirinkti po kelių savaičių.

Į darbo grupę, kuriai vadovauja viceministrė Jolanta Urbanovič, įeina Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos, Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacijos, Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius