Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Darbo grupė mokytojų etatiniam darbo apmokėjimui tobulinti aptarė gautus siūlymus

2020 01 10

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje į antrą posėdį buvo susirinkusi darbo grupė etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti. Per posėdį išgryninti pagrindiniai klausimai, ką darbo grupė svarstys toliau – tai darbo krūvio sandara, veiklos mokyklos bendruomenei, darbo grafikas, darbo laiko normos, kvalifikacijos tobulinimo organizavimas.


„Pirmiausia turime skirti dėmesį tiems gautiems pasiūlymams, kuriuos galime įgyvendinti iki rugsėjo 1 dienos, turėdami patvirtintą švietimo biudžetą, o ilgalaikius siūlymus, keičiančius etatinio modelį iš esmės, būtų tikslinga iš pradžių išbandyti keliose mokyklose, o juos įgyvendinti ne anksčiau kaip 2021 metais, kadangi reikalingi ir įstatymų pakeitimai, ir papildomos lėšos, – sakė darbo grupės vadovė viceministrė Jolanta Urbanovič. – Mūsų darbo grupės tikslas – taip patobulinti etatinio modelį, kad mažėtų administracinė našta, daugiau laiko liktų ugdymui, ugdymo kokybei“.

Per posėdį aptartas kontaktinių ir nekontaktinių valandų santykis, svarstytas siūlymas, ar nebūtų tikslinga papildomos veiklos valandas išdėstyti pareigybių aprašuose. Šiuo metu nustatyta tik maksimali riba kontaktinių valandų privalomiems dalykams. Svarstyta, ar reikia nustatyti ir minimalią ribą, ar tam tikrą intervalą, ir ar verta diferencijuoti valandas pagal dalykus, kadangi tai būtų labai sudėtinga. Šiuo metu bendrojo ugdymo sistemą sudaro 143 dalykai.

Darbo grupė švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsakymu buvo sudaryta lapkričio mėn. Ši darbo grupė peržiūrės ir atnaujins etatinio modelio metodiką, kad jis taptų aiškesnis ir paprastesnis, labiau atlieptų mokyklų, mokytojų ir vadovų poreikius, mažintų perteklinį popierizmą. Į darbo grupę įeina visų švietimo darbuotojų profesinių sąjungų, mokyklų vadovų asociacijų atstovai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojai ir kt.

Kitas darbo grupės susitikimas numatytas sausio 16 d. 14.30 val. Per susitikimą numatoma svarstyti darbo krūvio sandarą reglamentuojančius teisės aktus.

Tiesioginis darbo grupės posėdis buvo transliuojamas per Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos feisbuko paskyrą, šiuo metu įkeltas įrašas, kurį galima pasižiūrėti bet kuriuo metu.

 

 

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1233

El. paštas info@smm