Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Darbo grupė sutarė dėl mokytojo krūvio sandaros

2018 12 18

Šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame darbo grupės posėdyje aptarta etatinio mokytojų darbo krūvio sandara, sutarta dėl jos sudarymo principų. Siūloma, kad etatas susidėtų iš dviejų kategorijų darbo valandų: pamokų ir su jomis susijusių veiklų (pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų vertinimas) bei veiklų mokyklų bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti. Anksčiau buvo nustatytos trys etatą sudarančios veiklų rūšys.

Ministrui patvirtinus, pataisos įsigaliotų nuo 2019 rugsėjo 1 d. Tačiau etatinio modelis iki to laiko ir vėliau galės būti tobulinamas, atsižvelgiant į švietimo bendruomenės siūlymus ir poreikius.

Šiandien svarstant darbo krūvio sandarą numatyta, kad bendrojo ugdymo pamokos sudarytų ne daugiau kaip 888 val. (60 proc.) iš 1512 etato valandų, pradedantiesiems – 756 val. (50 proc.). Vadovavimo klasei valandos būtų diferencijuojamos pagal klasių dydį: ne mažiau kaip 152 metinės val. – jei klasėje mokosi 12 mokinių, ne mažiau kaip 180 val. – jei 12-20 mokinių, ir ne mažiau kaip 210 val., jei klasėje mokosi daugiau kaip 21 mokinys.

Pamokoms pasiruošti ir mokinių darbams vertinti skirtos valandos taip pat diferencijuojamos pagal mokomuosius dalykus ir klasės dydį – didesnė klasė, daugiau ir laiko pasirengimui, mokinių darbų taisymui. Tai leistų teisingiau atlyginti iš darbų taisymą, nes skiriasi darbo krūvis priklausomai nuo klasės dydžio – ar ją sudaro 12 mokinių, ar 30. Sutarta, kad valandos pasiruošti pamokoms ir mokinių darbų vertinimui sudaro 40-60 proc. nuo kontaktinių valandų.

Atskirai pateiktas veiklų mokyklos bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti sąrašas. Jame numatyta valandų veikloms mokyklos bendruomenei ir tobulėjimui minimali riba, privaloma visiems mokytojams – 102 metinės valandos. Tai valandos darbui su tėvais (tėvų konsultavimas, informavimas, bendravimas, bendradarbiavimas), valandos mokyklos veiklos planavimui ir tobulinimui (dalyvavimas pasitarimuose, posėdžiuose), kvalifikacijos tobulinimas. Papildomai numatytos ir galimos, bet mokytojui neprivalomoms veiklos, kurios galėtų sudaryti iki 400 metinių valandų ir galėtų būti įtrauktos į darbo krūvį: dalyvavimas darbo grupėse, mokyklos savivaldoje, metodinė veikla, ugdymo programų rengimas, patirties sklaida (mentorystė, kolegų konsultavimas, atviros pamokos, kvalifikacijos tobulinimo programų, seminarų rengimas ir kt,), vertinimas ir ekspertavimas (egzaminų, mokytojų veiklos, ugdymo proceso, kt.), edukacinių veiklų organizavimas, profesinis tobulėjimas.

Susitikimo metu taip pat pristatyti skaičiavimai, kaip per kelerius metus išdėstyti finansus, norint įgyvendinti streikuojančios profesinės sąjungos keliamus reikalavimus.  Ministras Rokas Masiulis informavo darbo grupės narius apie pradėtą Švietimo ir mokslo ministerijos bei pavaldžių įstaigų auditą.

Komunikacijos skyrius,
Tel. (8 5) 219 1235,
El.p.info@smm.lt