Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Į pirmą posėdį buvo susirinkusi darbo grupė etatiniam mokytojų darbo užmokesčiui tobulinti

2019 12 12

Į pirmą posėdį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje susirinkusi darbo grupė etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti susitarė dėl grupės darbo principų, veiklos reglamento, posėdžių intensyvumo. Apsitarta, kad per kitą posėdį darbo grupė nagrinės visų darbo grupės narių pateiktus siūlymus, ką tobulinti, ir, remiantis šiais duomenimis, būtų svarstoma tolimesnė grupės darbo struktūra.

Ši švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus rudenį sudaryta darbo grupė koreguos etatinio darbo užmokesčio modelį. Kaip pabrėžia darbo grupės vadovė viceministrė Jolanta Urbanovič, darbo grupės tikslas – atnaujinti etatinio modelio metodiką, kad jis taptų aiškesnis ir paprastesnis, sumažėtų popierizmo, būtų geriau atliepta į mokyklų, jų vadovų ir mokytojų poreikius.

 

Į darbo grupę įeina visų švietimo darbuotojų profesinių sąjungų, mokyklų vadovų asociacijų atstovai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojai ir kt.

 

Mokytojų etatinis darbo užmokesčio modelis dviem etapais buvo pradėtas įvesti nuo 2018 m. rugsėjo. Šiemet kovo 1 d. ministras Algirdas Monkevičius pasirašė teisės aktus, įteisinančius etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelio tobulinimus, kurie įsigaliojo nuo rugsėjo. Patobulintame etatinio modelyje buvo pakeista etato sandara – atsisakyta trijų kategorijų darbo valandų, apsiribota dviem kategorijomis – tai valandos, skiriamos pamokoms ir pasiruošimui, mokinių darbams vertinti, vadovauti klasei, bei valandos, skiriamos veikloms mokyklų bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti. Kitas svarbus pakeitimas – pagal klasės dydį diferencijuojamos valandos, skiriamos vadovauti klasei.

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius