Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Informacija mokyklų vadovams apie darbo užmokesčio skaičiavimą

2019 01 14

Dėl gyventojų pajamų mokesčių reformos nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi pareiginės algos bazinis dydis ir socialinio draudimo įmokų skaičiavimo principas.

2018 metais ŠMSM parengtoje skaičiuoklėje mokyklų vadovams skaičiavimai buvo atliekami taikant 132,5 Eur pareiginės algos bazinį dydį ir 30,4 proc. „Sodros“ įmokos dydį. Tie patys dydžiai buvo taikomi ir suskaičiuojant mokymosi lėšas Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS).

Vadovaujantis teisės aktais, nuo 2019 metų sausio 1 d. apskaičiuojant mokymo lėšas ŠVIS taikomi 173 Eur pareiginės algos bazinis dydis ir 1,45 % socialinio draudimo įmokos dydis, todėl dviejų instrumentų skaičiavimai nesutampa.

Kad skaičiavimai būtų neklaidinantys ir palyginami, pakaktų šiuo metu skaičiuoklėje suskaičiuotas išlaidas darbo užmokesčiui indeksuoti atitinkamą (su priskaičiuota socialinio draudimo įmoka) sumą padauginant iš daugiklio „i“.

Nuo 2019 metų rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai, o įstatymų teisės aktai turi būti parengti iki 2019 metų kovo 1 d. Dėl to ŠMSM parengs naują skaičiuoklę, kurioje jau bus taikomos naujos teisės aktų nuostatos, įskaitant ir skaičiavimuose taikytinus dydžius.