Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Informacija mokytojams apie darbo užmokesčio skaičiavimą

2019 01 14

Atlyginimas apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd/EvJMtBEZcD.

Darbo sutartyje turi būti sulygtas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas „k“. Šis koeficientas dėl veiklos sudėtingumo įstatymo nustatytais atvejais gali būti didinamas „p procentų. Nuo 2019 metų sausio 1 d. atlyginimas (bruto, t. y. „popieriuje“), dirbančio vienu etatu arba etato dalimi „d, apskaičiuojamas taip:

Tam, kad sužinotumėte atlyginimą „į rankas“, geriausia būtų kreiptis į mokyklos buhalteriją. Pasitikrinti skaičiavimus taip pat galima naudojantis skaičiuokle, kuri pateikta Finansų ministerijos interneto puslapyje

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/skaiciuokle/index.html.

Nuo 2019 metų rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai, o įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai turi būti parengti iki 2019 metų kovo 1 d. Dėl to ŠMSM parengs naują skaičiuoklę, kurioje jau bus taikomos naujos teisės aktų nuostatos, įskaitant ir skaičiavimuose taikytinus dydžius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija