Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Ministras A. Monkevičius patvirtino etatinio korekcijas, jos įsigalios nuo rugsėjo

2020 03 23

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino etatinio mokytojų darbo užmokesčio pakeitimus, kurie bus įgyvendinami nuo šių metų rugsėjo. Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo, Veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo pakeitimai turėtų padėti sklandžiau organizuoti etatinį apmokėjimą ir išvengti šiuo metu praktikoje pasitaikančių nesklandumų. Dėl jų buvo sutarta anksčiau dirbusioje darbo grupėje etatiniam mokytojų apmokėjimui tobulinti.

 

Patvirtinta, kad mokytojo pareigybėje nustatant valandas ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių pasiekimams vertinti ir vadovauti klasei, būtų sugriežtintas išimčių, pagal kurias galima nukrypti nuo nustatyto valandų skaičiaus, taikymas. Išimtys galės būti taikomos tik nustačius aiškius kriterijus įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje.

 

Nustatyti papildomi reikalavimai mokyklų darbo apmokėjimo sistemoms, kad valandų skyrimas profesiniam tobulėjimui ir veikloms bendruomenei mokyklose būtų skaidresnis ir aiškesnis. Mokyklos bendruomenei sutarus dėl konkretaus veiklų sąrašo ir valandų paskirstymo principų, bus išvengta subjektyvumo ir nepagrįstų sprendimų.

 

Patikslintame mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos apraše numatyta, kad mokytojo darbo krūvio sandaroje turi būti nustatomas bendras valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaičius per mokslo metus, mokytojo vykdomos veiklos mokyklos bendruomenei ir sutarti rezultatai, o ne valandos kiekvienai veiklai, nes įgyvendinant etatinį apmokėjimą svarbu ne skaičiuoti minutes, bet pasiekti rezultatų, dėl kurių sutariama iš anksto.

 

 

 

 

 

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1235

El. paštas info@smm.lt