Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Ministras A. Monkevičius susitikime su mokyklų vadovais aptarė etatinio įgyvendinimą mokyklose

2019 10 15

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius šiandien susitiko su mokyklų vadovų asociacijų nariais aptarti etatinio modelio diegimą mokyklose, išgirsti pasiūlymų dėl galimo modelio tobulinimo.

Ministras pabrėžė, kad  ministerija susitiks su visų suinteresuotų šalių atstovais, aptars gautus pasiūlymus ir priims sprendimus.

Kas savaitę vyksta ministerijos atstovų derybiniai susitikimai su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga, jų metu kalbamasi ir dėl etatinio, bendraujama ir su kitomis profesinėmis sąjungomis, ministras lankosi mokyklose ir domisi, kaip sekasi mokykloms diegti mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelį.

„Etatinis modelis kurtas tam, kad tai būtų skaidri, aiški sistema, nukreipta į teisingą apmokėjimą mokytojui už jo darbą. To siekti turime visų – ministerijos, mokyklos vadovų, mokytojų – sutelktumu, atvirai kalbantis, ieškant racionalių sprendimų, juos priimant ir tobulinant šią sistemą“, – pažymi ministras.

Etatinis pradėtas įvesti praėjusiais mokslo metais, šių metų kovo 1 d. ministras A. Monkevičius patvirtino modelio patobulinimus: supaprastinta etato sandara, pamokoms pasiruošti ir mokinių darbams vertinti skirtos valandos diferencijuojamos pagal mokomuosius dalykus ir klasės dydį, pirmą kartą aiškiai apibrėžti ir atskirais dokumentais įtvirtinti veiklų mokyklos bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti sąrašai, profesinių švietimo sąjungų siūlymu ir bendradarbiaujant su jomis, pirmą kartą parengtos mokytojų darbo grafiko sudarymo nuostatos.

Mokykloms pagalbą teikė konsultantai praktikai, veikia nemokama telefono linija 8 800 20018, vieša grupė socialiniame tinklapyje Facebook („Etatinis: diskusijų grupė“), specialus interneto puslapis www.etatinis.lt su skaičiuokle, teisės aktais, atsakymais į dažniausiai užduodamus klausimus.

Papildomai mokytojų atlyginimams nuo šių metų rugsėjo 1 d. skiriama 14 mln. Eur.

 

 

Komunikacijos skyrius, tel. (8 5)2191235, el.p. info@smm.lt