Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei sąrašo nebus privaloma skelbti viešai

2020 04 22

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, gavusi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išaiškinimą, nustatė, kad mokytojo veiklų mokyklos bendruomenei sąrašą ir sutartus rezultatus nebus būtina skelbti viešai.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nurodo, kad tokia pareiga turėtų būti nustatoma įstatymu arba būti iš jo kildinama. Inspekcijai kilo abejonių, ar būtina viešai skelbti mokytojų veiklas bei jų atlikimo rezultatus viešai interneto svetainėje, nes nėra aiškus tokių duomenų skelbimo tikslas ir pagrįstumas.

Reikalavimas mokytojo veiklų mokyklos bendruomenei sąrašą ir sutartus rezultatus skelbti viešai pirmą kartą buvo įtrauktas į šių metų kovą pasirašytą švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl mokytojų veiklos aprašo ir būtų įsigaliojęs nuo šių metų rugsėjo 1 d. Reikalavimas buvo numatytas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimo tarnybos siūlymus dėl etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelio tobulinimų. Juos rengė, derindama su kitomis institucijomis, etatinio darbo grupė, kurioje dirbo visų švietimo profesinių sąjungų, savivaldybių asociacijos, ministerijos atstovai.

Įsakymas skelbiamas čia.

 

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt