Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Pokyčiai dėl etatinio – nuo naujų mokslo metų

2019 01 03

Mokytojų atlyginimų skaičiavimo sistema nuo 2019 m. sausio 1 d. dėl etatinio nesikeičia.

Ji kinta tik tiek, kiek tai susiję su bendrais visų darbuotojų atlyginimų skaičiavimo pokyčiais dėl gyventojų pajamų mokesčio reformos ir pareiginės algos bazinio dydžio didinimo 1,5 Eur. Finansų ministerija skelbia skaičiuoklę, kuri padeda suskaičiuoti pajamas:

https://finmin.lrv.lt//uploads/finmin/documents/files/LT_ver/skaiciuokle/index.html

Nuo 2019 m. sausio 1 d. 10 proc. auga ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pareiginės algos koeficientai.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., pereinant prie antrojo etatinio įvedimo etapo, mokytojų darbo krūvio sandara keisis, kaip kad numatyta 2018 m. gruodžio 13 d. Seimo priimtose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pataisose. Jas lydės įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai. Numatoma, kad etatas susidėtų iš dviejų kategorijų darbo valandų: pamokų ir su jomis susijusių veiklų (pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų vertinimas) bei veiklų mokyklų bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui. Anksčiau buvo nustatytos trys etatą sudarančios veiklų rūšys.

Parengus įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktų projektus, nuo kovo 1 d. bus atnaujintos konsultacijos dėl etatinio darbo apmokėjimo tiek telefonu, tiek tiesiogiai.

 

Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos informacija