Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Šiemet dėl etatinio – daug aiškiau ir paprasčiau

2019 09 10

Virginija Vitunskaitė, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla, kurioje mokosi 272 mokiniai, dirba 23 mokytojai ir 2 pagalbos specialistai, orientuota į etninės kultūros integruotą ugdymą. Dėl mokytojų darbo krūvio (formalaus ir neformalaus švietimo pamokų) apsitarėme jau birželio mėnesį mokytojų tarybos posėdyje, kai rengėme mokyklos ugdymo plano projektą. Pagal mokytojų poreikį individualiai su manimi ir su pavaduotojomis derinome mokytojų darbo krūvį, grafikus. Jokių konfliktinių situacijų pas mus nekilo.

Problema buvo anglų kalbos mokytojams, kadangi klasės per jų pamokas dalijamos perpus. Mažai mokinių grupei mokyti taikomas mažesnis apmokėjimas, taigi, tokiu atveju mažėtų ir atlyginimas. Viena trečia klasė yra itin stipri, jai taikomas sustiprintas anglų kalbos mokymas, apsitarėme, kad reikėtų pastiprinti ir kitų trečiokų klasių anglų kalbos mokymą, tad skyrėme po papildomą valandą. Taip išsisprendė ir darbo užmokesčio anglų kalbos mokytojai problema. Kita mokytoja norėjo, kad jos klasei etninę kultūrą, kaip neformaliojo švietimo veiklą, dėstytų pailgintos grupės mokytoja.  Mokytojos tarpusavyje susitarė, pasiūlė man, aš irgi tam pritariau.

Kas padėjo mums susiorientuoti, dalykiškai susitarti? Konsultacijos, seminarai, mokymai, kuriuose pati dalyvavau, dalyvavo ir mokyklos darbuotojai. Ir pernai, ir šiemet seminarų, mokymų etatinio darbo apmokėjimo tema labai daug. Taip pat sekame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją, kalbuosi su kitų mokyklų vadovais, konsultuoja ir padeda Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė, švietimo konsultantė Loreta Šernienė.

Planuojant mokytojų darbo krūvį ir apsvarstant jo turinį labai padėjo švietimo, mokslo ir sporto ministro pasirašyti teisės aktai, lydintys mokytojų etatinio apmokėjimo tvarką. Ypač – mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas, kuriame apibrėžtos privalomos ir neprivalomos veiklos mokyklos bendruomenei, valandos kvalifikacijai tobulinti, numatyta minimali riba. Taip detalizuotas darbo krūvis šiemet labai palengvino darbą kiekvienam mokyklos vadovui. Pernai mes dėl to turėjom daug nerimo ir neaiškumų. O dabar mums reikėjo tik apsvarstyti, kiek valandų tas ar kitas mokytojas bendruomenei realiai skiria.

Su mokytojų etatinio darbo apmokėjimą, krūvį reglamentuojančiais dokumentais susipažino ir mokytojos. Joms nerimą kėlė, koks bus jų darbo užmokestis. Nuraminau, kad darbo užmokestis tikrai neturėtų mažėti. Pagal mūsų skaičiavimus (turime savo sudarytą skaičiuoklę), manau, kad mūsų mokykloje darbo užmokestis mokytojams kils apie 3–10 proc.

Alytaus miesto savivaldybė nustačiusi 22 mokinių klasėje ribą, todėl mokytojui nepalanku, kai prieš pat mokslo metus „nukrenta“ mokinių. Net ir tokiu atveju kalbame su mokytoju, kaip sudaryti krūvį, pavyzdžiui, kokias veiklas galėtų nuveikti bendruomenei, kad darbo užmokestis nesumažėtų.

Kalbant apskritai apie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įvedimą, manau, jis pasiteisino, bet dar yra koreguotinų dalykų. Nerimą kelia nežinojimas, ar užteks pinigų, kuriuos skirs valstybė. Su mokytojais mes turime susitarti ir pasirašyti sutartis prieš rugsėjo pirmąją, bet pinigėliai mums „sukris“ po pirmos rugsėjo savaitės.

Kitas dalykas, ką dar koreguočiau, tai – nuotolinis darbas, kuris papildo biurokratizmo naštą. Pasirašant nuotolinio darbo sutartį, atsiranda visokių papildomų biurokratinių dalykų, pvz., tada darbuotojas tampa pats atsakingas už darbų saugą, turi gauti darbų saugos pažymėjimą ir pan.

Manau, kad didžiausias etatinio apmokėjimo pliusas – kad mokytojams kilo atlyginimai ir dar kils, kad daug dėmesio skiriama pradedančiam mokytojui ir tiksliai apibrėžta mokytojų darbo krūvio sandara.