Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Šis etatinio modelis mokytojams daug patogesnis

2019 09 13

Rasa Dagienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorė, etatinio modelio konsultantė

Pakoreguotas etatinio modelis, prisipažinsiu, iš pradžių sukėlė nusivylimą. Jau buvome prisijaukinę tą su „trimis kišenėmis“, susitarę, viską susidėlioję, ir staiga – vėl… Bet kai įsigilinau, supratau, kad padaryta daug geriau, įdėta daug daugiau „saugiklių“ mokytojui. Pilnų ir nepilnų etatų santykis šiemet mūsų mokykloje apsivertė atvirkščiai: pernai turėjome 30 proc. mokytojų, dirbančių pilnu etatu, ir 70 proc. dirbančių dalimi etato. Šiemet pilnu etatu dirba 73 proc. mokytojų.

Pagaliau įvertintas ir klasės auklėtojo darbas

Jeigu mokytojas turi auklėjamąją klasę, daug kontaktinių valandų jam nebereikia. Pernai reikėjo iš „trečios kišenės“ prisigraibyti. Mūsų mokykla didelė, klasės nemažos, tai 210 valandų, skiriamų klasių vadovams, iš „pirmos kišenės“ didelį kąsnį iškabina ir kitiems dar lieka. Pvz., mūsų mokykloje istorijos visą laiką mokė vienintelė istorijos mokytoja, turinti ir auklėjamąją klasę. O kai šiemet buvo padidinta ir valandų, skirtų pamokoms pasiruošti, nuo jos etato man liko laisvos dar 2 val. Kadangi laikausi principo – mokytojas, kuris ir taip patiria didelę emocinę įtampą, neturi dirbti daugiau nei etatu, pasamdžiau kitą puikų mokytoją, jau pensininką, jis su malonumu ateina padirbėti tas 2 valandas.

Šiemet gerokai padaugėjo valandų pasiruošimui pamokoms, o daugiau nei 200 valandų klasių auklėtojams (per savaitę išeina 5 ar 6 valandos) rodo, kad pagaliau įvertintas ir pradėtas gerbti klasės auklėtojo darbas. Žinoma, mokinio akademiniai pasiekimai svarbu, bet be abejonės – ir žmogaus, asmenybės ugdymas.

Daugiausia prašymų – pasidalinti formomis

Dar pavasarį mes savo mokykloje viską išsiaiškinome: dalimis, per kelias konsultacijas, visi mokytojai išėjo atostogauti žinodami savo krūvį. Žinoma, pati nemažai gilinausi į ugdymo plano subtilybes, skaičiavau, ar užteks valandų ir etatų. Ir visiems etato dydis padidėjo. Reikia žiūrėti labai ūkiškai, praktiškai į kiekvieno mokytojo valandas, neišlaidauti ir sugebėti palepinti mokytoją, kur galima palepinti… Kai manęs mokyklų vadovai klausia, kaip paskirstyti „antrą kišenę“, kaip susitarti, sakau, iš pradžių reikia sulygti, kad bus sumokama už kiekvieno mokytojo „spalvą“, už tai, kuo kiekvieno darbas unikalus, charakteringas. Nerekomenduoju smulkmeniško paskirstymo: dabar dvi valandos už tą, o dvi – už tą.

Kaip etatinio modelio konsultantė labai daug vadovų skambučių sulaukiau pirmomis rugsėjo dienomis, telefonas buvo tiesiog įkaitęs. Bet nebuvo nė vieno, kuris išpiltų šiukšlių kibirą… Išties matau, kad mokyklų vadovai įbauginti, nes gauna skirtingą informaciją. Vienas jos šaltinis yra iš mokamų brangių seminarų, kuriuose toli gražu ne visada atsižvelgiama į mokytojo darbo specifiką, taikomi tie patys kriterijai kaip kitiems etatiniams darbuotojams. Jeigu vadovas pats nėra tikras, tada pradeda blaškytis, painiotis, sunerimsta ir mokytojai. Bet tokių vadovų, sakyčiau, yra gal tik 20 proc. Dažniausi vadovų klausimai – dėl techninių dalykų. Klausia patarimų dėl skaičiuoklės, nes laiko ją prievole, o ji tik pagalbinė. Sakau, skaičiuokitės, kaip jums geriau, susidarykite savo skaičiuokles, svarbu, kad derėtų du dėmenys – mokyklai skiriami pinigai ir etatų skaičius.

Daug kas prašo dokumentų šablonų. Pvz., kaip parengti įspėjimą dėl besikeičiančių darbo sąlygų, nuotolinio darbo tvarką. Pasirodo, pernai daug mokyklų jos nebuvo pasirengusios ir dabar mokytojams pateikia kaip naujieną… Sulaukiu nemažai klausimų dėl darbo grafikų. Bet tai paprasta: mokytojo fiksuotas darbo laikas – tai yra mokytojo kontaktinės valandos, surašytos pamokų tvarkaraštyje. O likęs darbas – nuotolinis. Visa tai reikia apsirašyti darbo tvarkos taisyklėse, suderintose su darbo taryba. Yra dar didelis noras daug ką reglamentuoti, viską iki smulkmenų apskaičiuoti. Nereikia to. Mes esame kūrybiniai darbuotojai. Turiu viltį ir savo mokytojams sakau, kad etato sandara nusistovės, tai bus tiesiog įprastas darbo užmokestis, ir tiek, ir kada nors gal prisiminsime: pameni, kaip mes tada aiškinomės, kaip skaičiavomės…