Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Skelbiama informacija apie ugdymo lėšų paskirstymą 2019 metams

2019 11 14

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje paskelbta aktuali informacija apie lėšų paskirstymą šiais metais. Skelbiamas mokinių, kurie 2019–2020 mokslo metais ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skaičius, apskaičiuotos lėšos mokykloms – pinigai, skiriami ugdymo planui įgyvendinti ir kitoms ugdymo reikmėms. Taip pat lėšos, skiriamos savivaldybėms – ugdymui organizuoti, švietimo pagalbai ir kitoms ugdymo reikmėms. Ši informacija pateikiama pagal kiekvieną savivaldybę ir ugdymo įstaigą.

Elektroninės skaičiuoklės (xls formatu) rinkmenoje taip pat pateikiamas sąlyginis finansuojamų bendrojo ugdymo mokytojų pareigybių skaičius, lėšų perskirstymas ir detalus mokymo lėšų paskirstymas rugsėjo – gruodžio mėn.

Visą šią informaciją galima rasti atsivertus nuorodą https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-finansavimas-ir-aprupinimas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsakymu savivaldybėms paskirstyta bendra valstybės tikslinė dotacija ugdymui – keturiems šių metų mėnesiams – daugiau nei 210 mln. eurų. Savivaldybių mokykloms papildomai dar skirtas 1 mln. eurų dėl keliais šimtais išaugusio mokinių skaičiaus. Taip pat papildomai skirti 11 mln. eurų mokytojų atlyginimams, įgyvendinant antrąjį etatinio darbo užmokesčio etapą. Dar 3 mln. eurų skiriami neformaliojo švietimo, profesinių, valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams. Iš viso mokytojų atlyginimams papildomai nuo rugsėjo skirta 14 mln. eurų.

ŠMSM Komunikacijos skyrius