Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Susitarimai bendruomenėje yra svarbiausia

2019 08 23

Mokytojus, mokyklų vadovus kviečiame aktyviai naudotis etatinio konsultantų pagalba – jie visą vasarą dirba jums, kad nebeliktų neatsakytų klausimų ir nerimo prieš naujus mokslo metus. Konsultantų grafikus ir kontaktus rasite šiame puslapyje https://www.etatinis.lt/konsultaciju-grafikas/.

Vienos iš jų, Sonatos Drazdavičienės, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės, pasiteiravome, kas šiuo metu svarbiausia švietimo bendruomenei.

Konsultuojate metus laiko, tiksliai esate užčiuopusi švietimo bendruomenės pulsą, kas labiausiai rūpi, neaišku dėl etatinio? Kokių dažniausių klausimų sulaukiate iš mokytojų ir mokyklų vadovų?

Pastebėčiau, kad tiek mokytojams, tiek mokyklų vadovams daugiausiai klausimų ar svarstymų kelia pradinių klasių mokytojo etato sandara, kontaktinių valandų skaičiai, pasiruošimo pamokoms procentas, kai pradinėse klasėse moko, pvz., anglų kalbos, dailės ar muzikos mokytojas-dalykininkas ir panašiai. Nors tai yra reglamentuota dokumente.

Mokyklų vadovams dažniausia kyla klausimai, susiję daugiau su darbo teise, su etatinio modelio įgyvendinimu, pvz., darbo grafiko sudarymas, nuotolinio darbo, lankstaus darbo grafiko ir panašiai.

Apskritai klausimų sulaukiu mažiau ir gerokai konkretesnių negu pernai. Dažniausiai tai būna individualios situacijos, kai mokytojams ar mokyklų vadovams kyla klausimų dėl valandų paskirstymo kriterijų ir pan.

Kaip siūlote spręsti aktualiausius, rūpimiausius klausimus?

Pradėčiau nuo to, kad sėkmingą etatinio mokytojų darbo užmokesčio įgyvendinimą lemia dvi dedamosios:

  • dokumentų, reglamentuojančių etatinio modelio įgyvendinimą, analizė mokyklos bendruomenėje, besikeičiančių dokumentų pasirengimas;
  • bendruomenės susitarimų kultūra.

Derinimas ir susitarimai mokykloje, atsižvelgiant į ypatingas sąlygas ar mokyklos specifiką, yra svarbiausia. Kiekvienoje bendruomenėje susitarimų pagrindu turėtų būti priimami sprendimai dėl kontaktinių ar bendruomenės veikloms skirtų valandų paskirstymo. Tuomet nebekyla klausimų, kodėl vienam ar kitam mokytojui skiriamas vienoks ar kitoks valandų kiekis, ar pan.

Taip pat labai daug rūpimų klausimų išsprendžia įstaigoje pasirengtas dokumentas – Darbo apmokėjimo sistema. Be abejonės, darbo apmokėjimo sistemai turėtų būti gautas darbuotojų atstovų, profesinių sąjungų, pritarimas, turi būti suderinta su jais.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius

 

***