Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Konsultuojame:
Mokytojo atlyginimo skaičiuoklė


Svarbi informacija prieš pildant skaičiuoklės grafas:

Skaičiuoklė rodo atlyginimo dalį be priedų ir priemokų.

Jeigu gaunate priedą/priemoką, išreikštą procentais, galite įrašyti laukelyje „koeficiento didinimas dėl veiklos sudėtingumo“.
Jeigu gaunate priedą/priemoką konkrečia lėšų suma – pridėkite prie to, ką suskaičiuoja skaičiuoklė.

Norint 2017–2018 mokslo metais turėtą savaitinį darbo krūvį paversti metinėmis valandomis, buvusį savaitinį krūvį reikia dauginti iš 42. Atkreipiame dėmesį, kad šis skaičiavimas yra skirtas tik buvusio krūvio pavertimui metiniu krūviu. Šių mokslo metų krūvis formuojamas (dalinamas), atsižvelgiant į mokymosi savaičių skaičių bei mokyklos ugdymo planą.

Pateikiame skaičiavimo pavyzdžius:
Neteisingai skaičiuojamų mokytojų darbo krūvių pavyzdžiai

Pirma darbovietė Antra darbovietė Trečia darbovietė
Kvalifikacinė kategorija
Pedagoginio darbo stažas
Mokytojo tipas
Metinės valandos
Kontaktinės valandos
Nekontaktinės, skirtos funkcijoms, susijusioms su kontaktine veikla
Nekontaktinės, skirtos funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei
Vidutiniškai per savaitę Metinis kontaktinių valandų skaičius dalijamas iš savaičių skaičiaus pagal ugdymo/mokymo planą ar ugdymo/mokymo programą.
Savaičių skaičių galima keisti 5 skaičiuoklės laukelyje.
Proc. nuo kontaktinių
valandų Daugiausiai:
100% pradedančiajam mokytojui (iki 2m pedagoginio darbo stažo)
50% patyrusiam mokytojui (nuo 2 m. pedagoginio darbo stažo)

Mažiausiai:
60% pradedančiajam mokytojui
30% patyrusiam bendrojo ugdymo mokytojui
25% patyrusiam neformaliojo švietimo, profesijos mokytojui
Proc. nuo visų valandų Iki:
50% patyrusiam mokytojui
40% pradedančiajam bendrojo ugdymo mokytojui
30% pradedančiajam neformaliojo švietimo, profesijos mokytojui
Etatas
Iš viso pareigybei pirmoje darbovietėje
Iš viso asmeniui Mokytojo pareigybės etatų skaičius sumuojamas visose pasirinktose darbovietėse.
Koeficientas Automatiškai priskiriamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo nurodytos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Min
Pasirinktas koeficientas
Koeficiento didinimas dėl veiklos sudėtingumo proc. Nurodyti, kiek procentų didinamas bazinis koeficientas.
Įrašyti sveiką skaičių (pvz., jei didinama 3%, laukelyje įrašyti reikšmę „3“).
Jei nedidinama – nenurodyti nieko.
Leidžiama didinti daugiausiai 25%.
Max
Kvalifikacinė kategorija
Pedagoginio darbo stažas
Mokytojo tipas
Metinės valandos
Kontaktinės valandos
Nekontaktinės, skirtos funkcijoms, susijusioms su kontaktine veikla
Nekontaktinės, skirtos funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei
Vidutiniškai per savaitę Metinis kontaktinių valandų skaičius dalijamas iš savaičių skaičiaus pagal ugdymo/mokymo planą ar ugdymo/mokymo programą.
Savaičių skaičių galima keisti 5 skaičiuoklės laukelyje.
Proc. nuo kontaktinių
valandų Daugiausiai:
100% pradedančiajam mokytojui (iki 2m pedagoginio darbo stažo)
50% patyrusiam mokytojui (nuo 2 m. pedagoginio darbo stažo)

Mažiausiai:
60% pradedančiajam mokytojui
30% patyrusiam bendrojo ugdymo mokytojui
25% patyrusiam neformaliojo švietimo, profesijos mokytojui
Proc. nuo visų valandų Iki:
50% patyrusiam mokytojui
40% pradedančiajam bendrojo ugdymo mokytojui
30% pradedančiajam neformaliojo švietimo, profesijos mokytojui
Etatas
Iš viso pareigybei antroje darbovietėje
Iš viso asmeniui Mokytojo pareigybės etatų skaičius sumuojamas visose pasirinktose darbovietėse.
Koeficientas Automatiškai priskiriamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo nurodytos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Min
Pasirinktas koeficientas
Koeficiento didinimas dėl veiklos sudėtingumo proc. Nurodyti, kiek procentų didinamas bazinis koeficientas.
Įrašyti sveiką skaičių (pvz., jei didinama 3%, laukelyje įrašyti reikšmę „3“).
Jei nedidinama – nenurodyti nieko.
Leidžiama didinti daugiausiai 25%.
Max
Kvalifikacinė kategorija
Pedagoginio darbo stažas
Mokytojo tipas
Metinės valandos
Kontaktinės valandos
Nekontaktinės, skirtos funkcijoms, susijusioms su kontaktine veikla
Nekontaktinės, skirtos funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei
Vidutiniškai per savaitę Metinis kontaktinių valandų skaičius dalijamas iš savaičių skaičiaus pagal ugdymo/mokymo planą ar ugdymo/mokymo programą.
Savaičių skaičių galima keisti 5 skaičiuoklės laukelyje.
Proc. nuo kontaktinių
valandų Daugiausiai:
100% pradedančiajam mokytojui (iki 2m pedagoginio darbo stažo)
50% patyrusiam mokytojui (nuo 2 m. pedagoginio darbo stažo)

Mažiausiai:
60% pradedančiajam mokytojui
30% patyrusiam bendrojo ugdymo mokytojui
25% patyrusiam neformaliojo švietimo, profesijos mokytojui
Proc. nuo visų valandų Iki:
50% patyrusiam mokytojui
40% pradedančiajam bendrojo ugdymo mokytojui
30% pradedančiajam neformaliojo švietimo, profesijos mokytojui
Etatas
Iš viso pareigybei trečioje darbovietėje
Iš viso asmeniui Mokytojo pareigybės etatų skaičius sumuojamas visose pasirinktose darbovietėse.
Koeficientas Automatiškai priskiriamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo nurodytos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Min
Pasirinktas koeficientas
Koeficiento didinimas dėl veiklos sudėtingumo proc. Nurodyti, kiek procentų didinamas bazinis koeficientas.
Įrašyti sveiką skaičių (pvz., jei didinama 3%, laukelyje įrašyti reikšmę „3“).
Jei nedidinama – nenurodyti nieko.
Leidžiama didinti daugiausiai 25%.
Max
Mokymosi savaičių per metus Savaičių skaičių galima keisti priklausomai nuo ugdymo/mokymo plano ar ugdymo/mokymo programų.
Pilno etato dydis val. per metus Dydis, nustatytas įstatymu, 42 savaites skaičiuojant po 36 darbo valandas per savaitę.
1512
Pareiginės algos bazinis dydis eurais Dydis, nustatytas įstatymu nuo 2018 m. sausio 1 d.
132.5


Darbo užmokestis (bruto): 0 eur

Skaičiuoklėje formulės, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų rėžiai ir kiti nustatymai apibrėžti remiantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO įstatymo projektu, reg. data 2018-04-16, Reg. Nr.: 18-4675 (nuoroda į dokumentą, toliau – Įstatymo pakeitimo projektas).


Etatinio DU skaičiuoklė vadovui
Etatinio DU skaičiuoklės instrukcija vadovui (PDF formatu) - parsisiųsti
Etatinio DU skaičiuoklė vadovams (Excel formatu) (atnaujinta versija, 2018-08-02)* - parsisiųsti
   *Atnaujinta pagal priimtus teisės aktus:
     • koeficientų rėžiai;
     • sąlyginis formatavimas neformaliojo ir profesinio mokymo mokytojams kontaktinių valandų skaičiaus (dėl pasikeitimo iš 1176 į 1032);
     • sąlyginis formatavimas neformaliojo ir profesinio mokymo mokytojams nekontaktinių valandų skaičiaus (dėl pasikeitimo iš 25-50% į 30-50% nuo kontaktinių valandų skaičiaus);
     • pastoviosios dalies didinimo dėl sudėtingumo priežasčių sąrašas (dėl pasikeitimo iš 9 priežasčių į 10);
    Taip pat į lentelės pabaigą (dešinėje) iškeltas stulpelis dėl kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę. Jeigu stulpelyje, kiek moko savaičių per metus tas mokytojas nieko neįrašysite - bus skaičiuojama pagal bendrą visos mokyklos mokymosi savaičių skaičių, kuris įvedamas darbalapio viršuje.